TITEL 5 - Bepalingen betreffende de raadgevende organen

Artikel 5

Tot aan de inwerkingtreding van het in artikel III-292 bedoelde besluit is de zetelverdeling van de leden van het Comité van de Regio's als volgt:

België 12

Tsjechië 12

Denemarken 9

Duitsland 24

Estland 7

Griekenland 12

Spanje 21

Frankrijk 24

Ierland 9

Italië 24

Cyprus 6

Letland 7

Litouwen 9

Luxemburg 6

Hongarije 12

Malta 5

Nederland 12

Oostenrijk 12

Polen 21

Portugal 12

Slovenië 7

Slowakije 9

Finland 9

Zweden 12

Verenigd Koninkrijk 24

Artikel 6

Tot aan de inwerkingtreding van het in artikel III-295 bedoelde besluit is de zetelverdeling van de leden van het Economisch en Sociaal Comité als volgt:

België 12

Tsjechië 12

Denemarken 9

Duitsland 24

Estland 7

Griekenland 12

Spanje 21

Frankrijk 24

Ierland 9

Italië 24

Cyprus 6

Letland 7

Litouwen 9

Luxemburg 6

Hongarije 12

Malta 5

Nederland 12

Oostenrijk 12

Polen 21

Portugal 12

Slovenië 7

Slowakije 9

Finland 9

Zweden 12

Verenigd Koninkrijk 24

 

 

Noot PDC

In document CIG 50/03 is dit Titel 4. Omdat in de documenten CIG 79/04 en CIG 81/04 een nieuwe titel over de Secretaris-Generaal en Hoge Vertegenwoordiger is verschenen die Titel 4 is genoemd, koos de redactie van PDC ervoor deze titel 'op te schuiven'.