Bescherming persoonsgegevens bij bedreiging nationale veiligheid

Verklaring voor de slotakte ad artikel I-50

De Conferentie verklaart dat in alle gevallen waarin op grond van artikel I-50 i aan te nemen regels inzake de bescherming van persoonsgegevens rechtstreekse gevolgen voor de nationale veiligheid hebben, naar behoren rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van elk geval. Hij memoreert dat de geldende wetgeving terzake specifieke afwijkingen bevat.