Burgers van Britse overzeese gebieden

Verklaring van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de definitie van de term "onderdanen"

Wat betreft het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa of het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of enig besluit dat voortvloeit uit die verdragen of van kracht blijven op grond van die verdragen herinnert het Verenigd Koninkrijk aan de verklaring die het op 31 december 1982 heeft afgelegd over de definitie van de term "onderdanen", met dien verstande dat het begrip "burgers van Britse afhankelijke gebieden" gelezen moet worden als "burgers van Britse overzeese gebieden".