Bekrachtiging van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

Verklaring voor de slotakte betreffende de bekrachtiging van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

De Conferentie neemt er akte van dat indien viervijfde van de lidstaten het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa twee jaar na de ondertekening ervan hebben bekrachtigd en een of meer lidstaten moeilijkheden bij de bekrachtiging hebben ondervonden, de Europese Raad de kwestie bespreekt.

Noot PDC

Deze verklaring is in lijn met artikel IV-7 i, lid 4, die dezelfde procedure voorziet bij een herziening van de Europese Grondwet.