Artikel 106: Geldstelsel

105
Artikel 106
107

De wet regelt het geldstelsel.


In andere talen:

English

The monetary system shall be regulated by Act of Parliament.

Français

La loi règle le système monétaire.

Deutsch

Das Währungssystem ist durch Gesetz geregelt.

Español

La ley regulará el sistema monetario.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

De belangrijkste regelingen op monetair gebied zijn in verschillende wetten vastgelegd. Een van die wetten is de Muntwet 2002 i.

2.

Formele toelichting

Bij artikel 106, handelend over het geldstelsel, kan aangetekend worden dat de voornaamste regelingen op monetair gebied in verschillende wetten vastliggen (bijvoorbeeld de Muntwet 2002 i).

3.

In eenvoudig Nederlands

In de wet staan de regels over ons geld. In de wet kan ook staan dat iemand anders de regels over ons geld maakt.

Uitleg

In de wet staan de regels over ons geld. Er staat bijvoorbeeld in welk geld we hebben. Nu betalen we in Nederland met de euro (€). Maar we hebben de euro pas sinds 1 januari 2002. Voor die tijd betaalden we met de gulden.

Samen met de meeste andere landen van de Europese Unie hebben we in 1992 besloten de euro in te voeren. Dit was het Verdrag van Maastricht.

Sinds 1999 maakt de Europese Centrale Bank de regels over ons geld. De eerste baas van de Europese Centrale Bank was de Nederlander Wim Duisenberg. Onder zijn leiding werd de euro samen met de Amerikaanse dollar de belangrijkste munt van de wereld.

Artikel 106 betekent nu dat de regels van de Europese Centrale Bank ook geschreven moeten worden in een Nederlandse wet.

4.

Ontwikkeling artikel

1806

De Munten van Staat worden met de Beeldtenis van den Koning geslagen.

1814

De Souvereine Vorst heeft het regt van de Munt en het opperbestuur over dezelve.

Hij vermag Zijne beeldtenis op de Muntspeciën te doen stellen.

1815: art 62, 1840: art 61, 1848: art 62, 1887: art 64, 1917: art 64, 1922: art 64, 1938: art 66, 1948: art 66, 1953: art 73, 1956: art 73, 1963: art 73, 1972: art 73
1983

De wet regelt het geldstelsel.

1987: art 106, 1995: art 106, 1999: art 106, 2000: art 106, 2002: art 106, 2005: art 106, 2006: art 106, 2008: art 106, 2017: art 106, 2018: art 106, 2022: art 106