Artikel 41: Regt van de Munt; Beeldtenis

40
Artikel 41
42

De Souvereine Vorst heeft het regt van de Munt en het opperbestuur over dezelve.

Hij vermag Zijne beeldtenis op de Muntspeciën te doen stellen.

1.

Ontwikkeling artikel

1806

De Munten van Staat worden met de Beeldtenis van den Koning geslagen.

1814

De Souvereine Vorst heeft het regt van de Munt en het opperbestuur over dezelve.

Hij vermag Zijne beeldtenis op de Muntspeciën te doen stellen.

1815: art 62, 1840: art 61, 1848: art 62, 1887: art 64, 1917: art 64, 1922: art 64, 1938: art 66, 1948: art 66, 1953: art 73, 1956: art 73, 1963: art 73, 1972: art 73
1983

De wet regelt het geldstelsel.

1987: art 106, 1995: art 106, 1999: art 106, 2000: art 106, 2002: art 106, 2005: art 106, 2006: art 106, 2008: art 106, 2017: art 106, 2018: art 106, 2022: art 106