Artikel 142: Aanpassing Grondwet aan Statuut Koninkrijk der Nederlanden

141
Artikel 142
I

De Grondwet kan bij de wet met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in overeenstemming worden gebracht. De artikelen 139, 140 en 141 zijn van overeenkomstige toepassing.


In andere talen:

English

The Constitution may be brought into line with the Charter for the Kingdom of the Netherlands by Act of Parliament. Articles 139, 140 and 141 shall apply mutatis mutandis.

Français

La Constitution peut être mise en conformité avec le Statut du Royaume des Pays-Bas par la loi. Les articles 139, 140 et 141 s'appliquent par analogie.

Deutsch

Die Verfassung kann durch Gesetz mit dem Statut für das Königreich der Niederlande in Einklang gebracht werden. Die Artikel 139, 140 und 141 gelten entsprechend.

Español

La Constitución podrá ser armonizada por la ley con el Estatuto para el Reino de los Países Bajos. Los artículos 139, 140 y 141 serán de aplicación por analogía.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Het laatste artikel van de Grondwet bepaalt dat de Grondwet bij de wet met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden i in overeenstemming kan worden gebracht. Aangezien de Grondwet de bepalingen van het Statuut in acht moet nemen, is voor een dergelijke aanpassing de gewone wetsprocedure voldoende. Van deze aanpassingsmogelijkheid is overigens tot dusverre nooit gebruik gemaakt.

2.

Formele toelichting

Het laatste artikel van de Grondwet bepaalt dat de Grondwet bij de wet met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in overeenstemming kan worden gebracht. Aangezien de Grondwet de bepalingen van het Statuut in acht moet nemen, is voor een dergelijke aanpassing de gewone wetsprocedure voldoende geacht. Van deze aanpassingsmogelijkheid is overigens tot dusverre nooit gebruik gemaakt.

3.

In eenvoudig Nederlands

De regering en de Eerste en Tweede Kamer kunnen de Grondwet veranderen als de regering het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden heeft veranderd. Artikel 139, 140 en 141 gelden dan ook.

Uitleg

Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba zijn samen het Koninkrijk Nederland. Nederland heeft afspraken met de Nederlandse Antillen en Aruba. Dit is het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Een soort Grondwet voor het hele Koninkrijk.

Als Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba het Statuut veranderen, moeten wij ook de Grondwet veranderen. Tenminste, als het Statuut en de Grondwet dan niet meer bij elkaar passen.

Deze verandering van de Grondwet is niet zo moeilijk als een gewone verandering van de Grondwet. De Grondwet veranderen is dan net zo als het veranderen van een gewone wet. Wel gelden de artikelen 139, 140 en 141.

4.

Ontwikkeling artikel

1956

De tekst van de Grondwet kan bij de wet met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden zoals dit thans luidt of nader mocht komen te luiden in overeenstemming worden gebracht.

De artikelen 210 i, 211 i en 212 i zijn daarbij niet van toepassing.

1963: art 213, 1972: art 213
1983

De Grondwet kan bij de wet met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in overeenstemming worden gebracht. De artikelen 139, 140 en 141 zijn van overeenkomstige toepassing.

1987: art 142, 1995: art 142, 1999: art 142, 2000: art 142, 2002: art 142, 2005: art 142, 2006: art 142, 2008: art 142, 2017: art 142, 2018: art 142, 2022: art 142