Artikel I: Bepaling omtrent zwangerschapsverlof volksvertegenwoordigers

142
Artikel I
II

De artikelen 57a i en 129 i, derde lid, tweede volzin treden eerst na vier jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 2 vierde lid, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1987: art I
1995
1999: art I, 2000: art I, 2002: art I, 2005: art I
2006

De artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin treden eerst na vier jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

2008: art I, 2017: art I, 2018: art I
2022