Artikel II: Overgangsbepaling inzake kiesrecht voor wilsonbekwamen

I
Artikel II
IV

Artikel 54, tweede lid, naar de tekst van 1983 i blijft gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 4 i treedt ten aanzien van algemeen vertegenwoordigende organen welke op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 4 bestaan, doch waarvan de leden niet overeenkomstig het bepaalde in dat artikel worden verkozen, eerst in werking zodra de verkiezing van de leden van het betreffende orgaan in overeenstemming met artikel 4 is geregeld.

1987: art II
1995
1999: art II, 2000: art II, 2002: art II, 2005: art II
2006

Artikel 54, tweede lid, naar de tekst van 1983 blijft gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

2008: art II, 2017: art II, 2018: art II
2022