Artikel V: - Vervallen -

IV
Artikel V
VI

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 9, voor zover dit betrekking heeft op het recht tot betoging, treedt eerst na vijf jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1987: art V
1995
1999: art V, 2000: art V, 2002: art V, 2005: art V, 2006: art V, 2008: art V, 2017: art V, 2018: art V