Artikel XI: - Vervallen -

X
Artikel XI
XII

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

De formulieren voor de eden en beloften, vastgesteld bij de artikelen 44 i en 53 i voor de verklaring, vastgesteld bij artikel 54 van de Grondwet naar de tekst van 1972 i, blijven van kracht totdat daarvoor bij de wet een regeling is getroffen.

1987: art XI, 1995: art XI, 1999: art XI
2000
2002: art XI, 2005: art XI, 2006: art XI, 2008: art XI, 2017: art XI, 2018: art XI, 2022: art XI