Artikel XI: - Vervallen -

X
Artikel XI
XII

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

De formulieren voor de eden en beloften, vastgesteld bij de artikelen 44 en 53 voor de verklaring, vastgesteld bij artikel 54 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor bij de wet een regeling is getroffen.

1987: art XI, 1995: art XI, 1999: art XI
2000
2002: art XI, 2005: art XI, 2006: art XI, 2008: art XI, 2017: art XI, 2018: art XI, 2022: art XI