Artikel 11: Overgang van de samenwerkingsmethode naar die van het gemeenschappelijk optreden

10
Artikel 11
12
  • 1. 
    In de gevallen, bedoeld in de artikelen 54 i, lid 1, en 68 i, lid 2, van dit Verdrag kunnen bepaalde gebieden die onder de samenwerking tussen. de Staten vallen het voorwerp worden van een gemeenschappelijk optreden.

    Op voorstel van hetzij de Commissie, hetzij de Raad van de Unie, hetzij het Parlement, dan wel een of meer Lid-Staten besluit de Europese Raad, na raadpleging van de Commissie en met de instemming van het Parlement, deze gebieden onder de exclusieve of de concurrerende bevoegdheid van de Unie te doen vallen.

  • 2. 
    Op de gebieden die onder het gemeenschappelijk optreden vallen, kan dit gemeenschappelijk optreden niet worden vervangen door de samenwerkingsmethode.