Artikel 37: Het recht van initiatief en van amendement

36
Artikel 37
38
 • 1. 
  De Commissie heeft het recht van initiatief. Zij kan haar wetsvoorstellen te allen tijde intrekken, zolang deze niet uitdrukkelijk in eerste lezing zijn goedgekeurd door het Parlement of de Raad van de Unie.
 • 2. 
  Op een met redenen omkleed verzoek van Parlement of Raad dient de Commissie een wetsontwerp in overeenstemming met dit verzoek in.

  Indien de Commissie zulks weigert, kunnen Parlement of Raad overeenkomstig de in hun reglementen vastgestelde procedures een wetsontwerp in overeenstemming met hun oorspronkelijke verzoek indienen. De Commissie moet advies over dit ontwerp uitbrengen.

 • 3. 
  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 i van dit Verdrag:
  • kan de Commissie wijzigingen' indienen op elk wetsontwerp. Over deze wijzigingen moet bij voorrang worden gestemd;
  • kunnen de leden van het Parlement en de nationale vertegenwoordigingen in de Raad van de Unie eveneens wijzigingen indienen tijdens de beraadslagingen in hun respectieve instellingen.