Artikel II-106: Diplomatieke en consulaire bescherming

II-105
Artikel II-106
II-107

Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van de andere lidstaten, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat.

2.

Toelichting

Het in dit artikel gewaarborgde recht is het recht dat door artikel [I-8] i van de Grondwet gewaarborgd is (zie ook de rechtsgrondslag in artikel [III-8] i). Overeenkomstig artikel 52, lid 2, i van het Handvest vindt het toepassing onder de bij deze artikelen gestelde voorwaarden.

2003

Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat.

2003

Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat.

Toelichting

Het in dit artikel gewaarborgde recht is het recht dat door artikel [8] i van de Grondwet gewaarborgd is (zie ook de rechtsgrondslag in artikel [III-11] i). Overeenkomstig artikel 52 i, lid 2, van het Handvest vindt het toepassing onder de bij deze artikelen gestelde voorwaarden.

2004

Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van de andere lidstaten, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat.