Artikel III-169: Totstandbrenging regels inzake toezicht op steunmaatregelen door lidstaten

III-168
Artikel III-169
III-170

De Raad kan op voorstel van de Commissie Europese verordeningen vaststellen voor de toepassing van de artikelen III-167 i en III-168 i, en met name om de voorwaarden voor de toepassing van artikel III-168, lid 3, te bepalen, alsmede de van de in dat lid bedoelde procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De Raad kan op voorstel van de Commissie Europese verordeningen vaststellen voor de toepassing van de [ex artikelen 87 i en 88], en met name om de voorwaarden voor de toepassing van [ex artikel 88 i, lid 3,] te bepalen, alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen. Hij besluit na raadpleging van het Europees Parlement.

2003

De Raad van Ministers kan op voorstel van de Europese Commissie Europese verordeningen vaststellen voor de toepassing van de artikelen III-56 i en III-57 i, en met name om de voorwaarden voor de toepassing van artikel III-57, lid 3, te bepalen, alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.

2003

De Raad kan op voorstel van de Commissie Europese verordeningen vaststellen voor de toepassing van de artikelen III-56 i en III-57 i, en met name om de voorwaarden voor de toepassing van artikel III-57, lid 3, te bepalen, alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.

2004

De Raad kan op voorstel van de Commissie Europese verordeningen vaststellen voor de toepassing van de artikelen III-167 i en III-168 i, en met name om de voorwaarden voor de toepassing van artikel III-168, lid 3, te bepalen, alsmede de van de in dat lid bedoelde procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.