Artikel III-413: Financiële middelen voor juridische verplichtingen jegens derden

III-412
Artikel III-413
III-414

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zien erop toe dat de Unie beschikt over de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

[geen]

2.

Toelichting Belgische regering

Artikel III-413 verduidelijkt dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie erop toezien dat de Unie beschikt over de financiële middelen waarmee ze haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen.

De afschaffing van het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven in de procedure mag immers niet betekenen dat de Unie haar aangegane financiële verplichtingen in het kader van haar beleid en in het bijzonder van het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet zou kunnen nakomen.

3.

Ontwikkeling artikel

2003

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zien erop toe dat de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen, beschikbaar zijn.

4.

Toelichting

Met betrekking tot artikel III-315 zij gememoreerd dat de Studiegroep begrotingsprocedure de schrapping van het verschil tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven afhankelijk heeft gesteld van de verankering in de Grondwet van het beginsel dat de begrotingsautoriteit en de Commissie waken over de beschikbaarheid van de financiële middelen die de Unie in staat stellen om ten aanzien van derden aan haar juridische verplichtingen te voldoen. Uiteindelijk is het erom te doen uitdrukkelijke erkenning te geven aan het begrip uitgaven, die juridisch verplicht zijn. Het begrip "derden" omvat niet alleen derde staten maar ook natuurlijke of rechtspersonen ten aanzien waarvan de Unie juridische verplichtingen is aangegaan.

2003

Het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie zien erop toe dat de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen, beschikbaar zijn.

2003

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zien erop toe dat de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen, beschikbaar zijn.

2004

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zien erop toe dat de Unie beschikt over de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen.