Artikel III-319: Toezicht

III-318
Artikel III-319
III-320

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zien erop toe dat de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen, beschikbaar zijn.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zien erop toe dat de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen, beschikbaar zijn.

2.

Toelichting

Met betrekking tot artikel III-315 zij gememoreerd dat de Studiegroep begrotingsprocedure de schrapping van het verschil tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven afhankelijk heeft gesteld van de verankering in de Grondwet van het beginsel dat de begrotingsautoriteit en de Commissie waken over de beschikbaarheid van de financiële middelen die de Unie in staat stellen om ten aanzien van derden aan haar juridische verplichtingen te voldoen. Uiteindelijk is het erom te doen uitdrukkelijke erkenning te geven aan het begrip uitgaven, die juridisch verplicht zijn. Het begrip "derden" omvat niet alleen derde staten maar ook natuurlijke of rechtspersonen ten aanzien waarvan de Unie juridische verplichtingen is aangegaan.

2003

Het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie zien erop toe dat de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen, beschikbaar zijn.

2003

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zien erop toe dat de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen, beschikbaar zijn.

2004

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zien erop toe dat de Unie beschikt over de financiële middelen waarmee de Unie haar juridische verplichtingen jegens derden kan voldoen.