Artikel IV-446: Duur

IV-445
Artikel IV-446
IV-447

Dit verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

1984

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

2003

Het constitutioneel verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

2.

Toelichting

Deze bepaling is overgenomen uit artikel 51 van het VEU en artikel 312 van het VEG.

2003

Het verdrag tot instelling van de Grondwet wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

2003

Het verdrag tot vaststelling van de Grondwet wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

2003

Het verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

2004

Dit verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.