Artikel 7: Vervangen van rechters

6
Artikel 7
8

De rechters wier ambtsuitoefening vóór het verstrijken van hun mandaat eindigt, worden voor de verdere duur van het mandaat vervangen.