Artikel 8: Bepalingen voor de advocaten-generaal

7
Artikel 8
9

De bepalingen van de artikelen 2 tot en met 7 zijn van toepassing op de advocaten-generaal.