Artikel 1: Inachtneming beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

10
Artikel 1
2

Iedere instelling draagt er voortdurend zorg voor dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid van artikel I-11 i van de Grondwet in acht worden genomen.