Artikel 3: Taken

2
Artikel 3
4
 • 1. 
  Overeenkomstig artikel III-185, lid 2, van de Grondwet i zijn de via het Europees Stelsel van Centrale Banken uit te voeren fundamentele taken:
  • a) 
   het bepalen en uitvoeren van het monetair beleid van de Unie;
  • c) 
   het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten;
  • d) 
   het bevorderen van een goede werking van het betalingsverkeer.
 • 2. 
  Overeenkomstig artikel III-185, lid 3, van de Grondwet laat lid 1, onder punt c), van dit artikel het aanhouden en beheren van werksaldi in buitenlandse valuta's door de regeringen van de lidstaten onverlet.
 • 3. 
  Overeenkomstig artikel III-185, lid 5, van de Grondwet draagt het Europees Stelsel van Centrale Banken bij tot een goede beleidsvoering van de bevoegde autoriteiten ten aanzien van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel.