Artikel 4: Adviesfuncties

3
Artikel 4
5

Overeenkomstig artikel III-185, lid 4, van de Grondwet i wordt de Europese Centrale Bank geraadpleegd:

  • a) 
    over elk voorstel voor een handeling van de Unie op de gebieden die onder haar verantwoordelijkheid vallen;
  • b) 
    door de nationale autoriteiten over ieder ontwerp van regelgeving op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen, doch binnen de grenzen en onder de voorwaarden die de Raad volgens de procedure van artikel 41 i vaststelt.

De Europese Centrale Bank kan advies uitbrengen aan de instellingen, organen of instanties van de Unie of aan nationale autoriteiten omtrent aangelegenheden op de gebieden die onder haar verantwoordelijkheid vallen.