Artikel 41: Aanvullende regelgeving

40
Artikel 41
42

Overeenkomstig artikel III-187, lid 4, van de Grondwet i stelt de Raad de Europese verordeningen en besluiten vast betreffende de maatregelen bedoeld in artikel 4 i, artikel 5, lid 4 i, artikel 19, lid 2 i, artikel 20 i, artikel 28, lid 1 i, artikel 29, lid 2 i, artikel 30, lid 4 i, en artikel 34, lid 3 i, van dit statuut. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement:

  • a) 
    hetzij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Europese Centrale Bank;
  • b) 
    hetzij op aanbeveling van de Europese Centrale Bank en na raadpleging van de Commissie.