Artikel 33: Toedeling van nettowinst en -verlies van de Europese Centrale Bank

32
Artikel 33
34
 • 1. 
  De nettowinst van de Europese Centrale Bank wordt in de onderstaande volgorde overgedragen:
  • a) 
   een door de Raad van bestuur vast te stellen bedrag, dat niet meer dan 20% van de nettowinst mag bedragen, wordt naar het algemeen reservefonds overgedragen tot een maximum van 100% van het kapitaal;
  • b) 
   de resterende nettowinst wordt onder de aandeelhouders van de Europese Centrale Bank verdeeld naar rato van hun gestorte aandelen.
 • 2. 
  In geval van een verlies van de Europese Centrale Bank wordt het tekort gedekt uit het algemeen reservefonds van de Europese Centrale Bank en, indien nodig, bij besluit van de Raad van bestuur, door de monetaire inkomsten van het betrokken boekjaar, naar rato van en tot ten hoogste de bedragen die overeenkomstig artikel 32, lid 5 i, aan de nationale centrale banken zijn toegedeeld.