Artikel 34: Rechtshandelingen

33
Artikel 34
35
  • 2. 
    De Europese Centrale Bank kan besluiten haar Europese besluiten, aanbevelingen en adviezen te publiceren.
  • 3. 
    Binnen de grenzen en onder de voorwaarden die door de Raad volgens de procedure van artikel 41 i worden vastgesteld, is de Europese Centrale Bank gerechtigd om ondernemingen boeten en dwangsommen op te leggen bij niet-naleving van haar Europese verordeningen en besluiten.