Artikel 34: Rechtshandelingen

33
Artikel 34
35
 • 1. 
  Overeenkomstig artikel III-190 van de Grondwet stelt de Europese Centrale Bank vast:
  • b) 
   de Europese besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van de bij de Grondwet en dit statuut aan het Europees Stelsel van Centrale Banken opgedragen taken;
  • c) 
   aanbevelingen en adviezen.
 • 2. 
  De Europese Centrale Bank kan besluiten haar Europese besluiten, aanbevelingen en adviezen te publiceren.
 • 3. 
  Binnen de grenzen en onder de voorwaarden die door de Raad volgens de procedure van artikel 41 worden vastgesteld, is de Europese Centrale Bank gerechtigd om ondernemingen boeten en dwangsommen op te leggen bij niet-naleving van haar Europese verordeningen en besluiten.