Artikel 32: Vervanging of ontslag der leden door de Voorzitter

31
Artikel 32
33

De Voorzitter van de Europese Uitvoerende Raad kan ieder lid van de Europese Uitvoerende Raad vervangen of ontslaan.

Deze maatregel moet door de Kamer der Volkeren en de Senaat worden goedgekeurd.