Artikel 44: Toetsing van geldigheid der besluiten door Europese Uitvoerende Raad en van beschikkingen door de Raad van Nationale Ministers

43
Artikel 44
45

Slechts het Hof is bevoegd te beslissen over de geldigheid van besluiten of aanbevelingen van de Europese Uitvoerende Raad en van beschikkingen van de Raad van Nationale Ministers, indien in een twistgeding voor een nationale rechter deze geldigheid in het geding wordt gebracht.