Artikel 43: Bevoegdheden

42
Artikel 43
44

Het Hof is bevoegd zich uit te spreken over alle beroep tot nietigverklaring

wegens onbevoegdheid,

wegens het verzuim der vormen op straffe van nietigheid,

wegens schending van het Statuut of van zijn organieke wetten en uitvoeringsvoorschriften,

ofwel wegens machtsmisbruik,

ingesteld door iedere belanghebbende tegen beslissingen of aanbevelingen van de Europese Uitvoerende Raad of tegen een van de administratieve organen, die hem ondergeschikt zijn.