Artikel 48: Onderlinge bijstand tussen het Hof en nationale gerechtelijke instanties

47
Artikel 48
49

De rechterlijke macht van de Gemeenschap en de rechterlijke macht van de deelnemende Staten verlenen elkander onderling alle bijstand, die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.