Artikel 49: Opschorting gedurende het beroep

48
Artikel 49
50

Beroep op het Hof heeft geen opschortende werking. Het Hof kan echter, indien het van oordeel is dat de omstandigheden zulks vereisen, opschorting van de tenuitvoerlegging van de aangevochten beslissing of aanbeveling gelasten.

Het Hof kan iedere andere voorlopige maatregel voorschrijven, die het nodig oordeelt.