Artikel 78: Europese belastingen

77
Artikel 78
79
  • 1. 
    De wijze van heffing, de hoogte van de tarieven en de wijze van inning van de belastingen der Gemeenschap worden door de Europese Uitvoerende Raad in overeenstemming met de Raad van Nationale Ministers, welke met eenparigheid van stemmen besluit, neergelegd in ontwerpen. Zij worden ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd. Hun bepalingen worden als wetten van de Gemeenschap afgekondigd.
  • 2. 
    Op belastinggebied bestaan geen privileges.