Artikel 79: Leningen

78
Artikel 79
80

Zonder de goedkeuring van het Parlement kan geen enkele lening worden uitgeschreven, behalve leningen met een looptijd van minder dan een jaar tot dekking van de behoeften van de schatkist voor het lopende boekjaar.