Artikel 1: Doel

117
Artikel 1
2

De door dit Protocol voorziene voorrechten, immuniteiten en faciliteiten worden uitsluitend toegekend met het doel de Gemeenschap de voorwaarden te verzekeren, die voor de vervulling van haar taak nodig zijn.