Artikel 2: Onschendbaarheid gebouwen, terreinen en archieven

1
Artikel 2
3

De gebouwen en terreinen, die bestemd zijn voor de instellingen van de Gemeenschap zijn evenals haar archieven onschendbaar. Zij zijn vrijgesteld van huiszoeking, vordering, verbeurdverklaring of onteigening.