Artikel 3: Toestemming Hof noodzakelijke voorwaarde voor dwangmaatregel

2
Artikel 3
4

De eigendommen en bezittingen van de Gemeenschap kunnen zonder toestemming van het Hof niet getroffen worden door enige dwangmaatregel van administratieve of gerechtelijke aard.