Artikel 5: Vrijstelling van belastingen en douanerechten

4
Artikel 5
6

De Gemeenschap, haar bezittingen, inkomsten en andere eigendommen zijn vrijgesteld van :

(i) alle directe belastingen; de Gemeenschap zal evenwel geen aanspraak maken op vrijstellingen van belastingen, heffingen en rechten, die niet anders zijn dan eenvoudige vergoedingen voor diensten van open-baar nut;

(ii) alle douanerechten, in- en uitvoerverboden en -beperkingen mot betrekking tot artikelen, die de Gemeenschap voor officieel gebruik nodig heeft; de aldus vrij ingevoerde goederen mogen in het land, waarin zij zijn ingevoerd, niet worden verkocht tenzij op voorwaarden, waaromtrent met de Regering van dat land overeenstemming is bereikt;

(iii) alle douanerechten, in- en uitvoerverboden en -beperkingen met betrekking tot haar publicaties.