Artikel 6: Instellingen krijgen status van diplomatieke missies, geen censuur op officiële correspondentie

5
Artikel 6
7

De instellingen van de Gemeenschap genieten op het grondgebied van iedere deelnemende Staat voor officiële mededelingen die behandeling, welke door deze Staat aan diplomatieke missies wordt toegestaan.

De officiële correspondentie en andere officiële mededelingen van de instellingen van de Gemeenschap zijn niet aan censuur onderworpen.