Artikel 21: Verzoekschriften Europees Parlement, Europese Ombudsman, talen

20
Artikel 21
22

Iedere burger van de Unie heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten overeenkomstig artikel 194.

Iedere burger van de Unie kan zich wenden tot de overeenkomstig artikel 195 ingestelde ombudsman.

Iedere burger van de Unie kan de in dit artikel of in artikel 7 i genoemde instellingen of organen aanschrijven in een van de in artikel 314 i genoemde talen en ook in die taal antwoord krijgen.