Artikel 7: Instellingen

6
Artikel 7
8
 • 1. 
  De vervulling van de aan de Gemeenschap opgedragen taken wordt verzekerd door:

Iedere instelling handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag verleende bevoegdheden.

1.

Ontwikkeling artikel

1957
 • 1. 
  De vervulling van de aan de Gemeenschap opgedragen taken wordt verzekerd door

  Iedere instelling handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag verleende bevoegdheden.

2002
 • 1. 
  De vervulling van de aan de Gemeenschap opgedragen taken wordt verzekerd door:

Iedere instelling handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag verleende bevoegdheden.