Artikel 65: Burgerzaken met grensoverschrijdende gevolgen

64
Artikel 65
66

De maatregelen op het gebied van samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen en die in overeenstemming met artikel 67 i en voorzover nodig voor de goede werking van de interne markt moeten worden genomen, omvatten:

 • a) 
  de verbetering en vereenvoudiging van:
  • het systeem van grensoverschrijdende betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken;
  • samenwerking bij het vergaren van bewijsmiddelen;
  • de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met inbegrip van beslissingen in buitengerechtelijke zaken;
 • b) 
  de bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende regels voor collisie en jurisdictiegeschillen;
 • c) 
  de afschaffing van hinderpalen voor de goede werking van burgerrechtelijke procedures, zo nodig door bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende bepalingen van burgerlijke rechtsvordering.

1.

Toelichting Europees Parlement (EP)

Toelichting Europees Parlement bij de instelling van de medebeslissingsprocedure bij enkele onderdelen van het Europese justitiële beleid (december 2004)

EG-Verdrag (EGV) Titel IV Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen artikelen 61 69, beleidsterreinen waarop (volgens informele bronnen) het in artikel 67, lid 2 van het EG-Verdrag bedoelde besluit van toepassing zou kunnen zijn:

Samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen

 

Artikel

Bepaling

Opmerkingen

65 a)

Verbetering en vereenvoudiging van de uitwisseling tussen de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken samenwerking bij het vergaren van bewijsmiddelen erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met inbegrip van beslissingen in buitengerechtelijke zaken

Medebeslissing reeds van toepassing (behalve familierecht)

65 b)

Bevordering verenigbaarheid van de regels voor collisie en jurisdictiegeschillen

Medebeslissing reeds van toepassing (behalve familierecht)

65 c)

Afschaffing hinderpalen burgerrechtelijke procedures, met name door bevordering verenigbaarheid van de bepalingen van burgerlijke rechtsvordering

Medebeslissing reeds van toepassing (behalve familierecht)