Artikel 176: Verdergaande beschermingsmaatregelen

175
Artikel 176
177

De beschermende maatregelen die worden vastgesteld uit hoofde van artikel 175 i, beletten niet dat een lidstaat verdergaande beschermingsmaatregelen handhaaft en treft. Zulke maatregelen moeten verenigbaar zijn met dit Verdrag. Zij worden ter kennis van de Commissie gebracht.