Artikel 178: Horizontale bepaling

177
Artikel 178
179

De Gemeenschap houdt bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden, rekening met de doelstellingen van artikel 177 i.