Artikel 289: Locatie Europese instellingen

288
Artikel 289
290

De zetel van de instellingen der Gemeenschap wordt in onderlinge overeenstemming door de regeringen der lidstaten vastgesteld.(*)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

(*) Zie Protocol 6 van de Europese Grondwet:

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De zetel van de instellingen der Gemeenschap wordt in onderlinge overeenstemming door de regeringen der Lid-Staten vastgesteld.

2002

De zetel van de instellingen der Gemeenschap wordt in onderlinge overeenstemming door de regeringen der lidstaten vastgesteld.(*)