Artikel 290: Taalgebruik

289
Artikel 290
291

De regeling van het taalgebruik door de instellingen van de Gemeenschap wordt, onverminderd de bepalingen van het statuut van het Hof van Justitie i, door de Raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Artikel gewijzigd bij het Verdag van Nice.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De regeling van het taalgebruik door de instellingen der Gemeenschap wordt, onverminderd de bepalingen van het reglement van het Hof van Justitie, door de Raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld.

2002

De regeling van het taalgebruik door de instellingen van de Gemeenschap wordt, onverminderd de bepalingen van het statuut van het Hof van Justitie i, door de Raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld.