Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (IV)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg over het beleid inzake de diensten die zich bezig houden met de staatsveiligheid: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Tweede Kamer over haar werkzaamheden.

Van de commissie maken momenteel de fractievoorzitters van de grootste fracties deel uit. Het besprokene in de commissie is vertrouwelijk. In de wandelgangen wordt deze commissie daarom ook aangeduid als 'Commissie Stiekem'.

Voorzitter is S.Th.M. (Sophie) Hermans.

1.

Leden