Eurocommissaris voor Regionaal beleid (opgeheven)

De functie Eurocommissaris voor Regionaal Beleid is per december 2019 opgeheven Deze functie werd van 2 juli 2019 tot en met november 2019 tijdelijk vervuld door Johannes Hahn i. Hij verving Corina Creţu i, die lid was geworden van het Europees Parlement i.

Deze Eurocommissaris i was verantwoordelijk voor het directoraat-generaal Regionaal beleid i en heeft als taak:

  • het ondersteunen van de economische en sociale ontwikkeling van de minst begunstigde regio's van de Europese Unie door financiële bijstand uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling i en het Cohesiefonds ihet vergroten van de concurrentiekracht en de werkgelegenheid door in deze arme regio's duurzame ontwikkeling tot stand te brengen
  • het inzetten van het pre-toetredingsinstrument voor structuurbeleid dat kandidaat-lidstaten helpt hun milieusituatie te verbeteren en hun vervoersnetwerken te ontwikkelen

Het DG Regionaal beleid is daarnaast verantwoordelijk voor het Solidariteitsfonds van de EU i, een instrument voor bijstandsverlening bij grote rampen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris viel onder vijf van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie waren ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams werden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken)

Team (indirect betrokken)

2.

Gerelateerde diensten

3.

Meer informatie