Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (EPSO)

Dit bureau bereidt algemene vergelijkende onderzoeken voor met het oog op de selectie van gekwalificeerde personeelsleden ten behoeve van alle instellingen van de Europese Unie, te weten het Europees Parlement i, de Raad i, de Europese Commissie i, het Hof van Justitie i, de Rekenkamer i, het Europees Economisch en Sociaal Comité i, het Comité van de Regio's i en de Europese ombudsman i.

Het bureau bundelt de middelen van de verschillende Europese instellingen met het oog op een betere planning en organisatie van de werving van EU-ambtenaren.

Het kan instellingen helpen bij de organisatie van specifieke campagnes voor het werven van personeel, bijvoorbeeld voor tijdelijke ambtenaren of hulpfunctionarissen.