Artikel 16: Opheffing uitvoerrechten en heffingen aan eind eerste etappe

15
Artikel 16
17

De Lid-Staten heffen, uiterlijk aan het einde van de eerste etappe, de tussen hen bestaande uitvoerrechten en heffingen van gelijke werking op.